Välkommen till oss!

Meason Bygg är specialister på renovering, om- och tillbyggnad i kommersiella fastigheter med pågående verksamheter. Med kvalificerade medarbetare och en mycket erfaren arbetsledning utför vi uppdragen effektivt och med stor flexibilitet och hänsyn till de som lever och arbetar i fastigheten under projekttiden.